Друк

УДК 504.064.43:628.4
Науково-практична конференція "Моніторинг навколишнього природного середовища": Зб. наук. ст. 2006 р  
Головін В.В. к.т.н.

Дотримання положень концепції сталого розвитку [1], що прийнята Україною, потребує поєднання економічного розвитку суспільства в гармонії з екологічним. Сучасний соціально-економічний розвиток світового співтовариства повинен бути екологічно орієнтованим без погіршенням середовища мешкання та деградації природних систем. Вимоги екологізації економіки, виробництва, свідомості людства найбільше повно реалізуються при досягненні розвитку природно-господарського комплексу як рівноважної еколого-економічної системи територіального рівня [2].

З метою більш ефективного управління природоохоронною діяльністю та раціональним природокористуванням в регіоні, охороною навколишнього природного середовища створюється територіальна природоохоронна інформаційно-аналітична система (ПІАС). 

Дотримання узагальнених екологічних нормативів (екологічної техноємності території, гранично допустимого техногенного навантаження), що регламентують територіальну господарську діяльність, нормування регіонального природокористування і гранично допустимих емісій, контроль і керування ситуацією в сфері екологізації виробництва, визначення збитків навколишньому природному середовищу – усе це складові природоохоронної діяльності державної екологічної інспекції. Тому і впровадження ПІАС здійснюється на базі екологічної інспекції та відділів Держуправлінь Мінприроди України в областях. Першими освоїли роботу з системою інспектори та фахівці Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області. Складові ПІАС також впроваджено в Держуправліннях Кіровоградської,  Дніпропетровської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Система побудована на засаді сучасних інформаційних технологій із застосуванням програмно-технічних і комунікаційних засобів, централізованого (в Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища) та розподіленого (в облдержадміністрації, міськвиконкомі, територіальних природоохоронних організаціях) збереження й оброблення екологічної інформації, баз даних, геоінформаційних систем, математичних засобів аналізу і прогнозування якості довкілля, планування природоохоронних рішень. Результати роботи ПІАС можуть бути складовими інформаційного забезпечення регіональної системи моніторингу довкілля

Головним завданням системи є забезпечення інспекторського складу територіальних Держуправлінь Мінприроди України надійним інструментом ведення банків даних та автоматизації розрахунків щодо видачі лімітів і дозволів на природокористування, збитків навколишньому природному середовищу, ведення реєстрів природокористувачів, аналізу та оцінки стану довкілля та природокористування на підлеглих територіях та підприємствах за перевірками держекоінспекції, автоматизація формування різноманітної звітності, інформаційної підтримки підготовки природоохоронних рішень та заходів. 

Система складається з блоку даних про техногенні потоки – джерела забруднення; блоку інформації про природний потенціал регіону – природні умови, фактичний стан довкілля тощо; блоку нормативів, лімітів, дозволів на природокористування та забруднення природного середовища; блоку моделей оцінки збалансованості природно-господарського комплексу та вибору корекції еколого-економічної системи. 

В процесі проектування ПІАС застосовуються сучасні підходи до створення інформаційних систем екологічної спрямованості. Це системи, що надають користувачам не тільки первинну фактографічну інформацію щодо природоохоронної діяльності та стану природних об’єктів в регіоні, але й дозволяють провести інформаційно-аналітичну обробку, забезпечити екологічну інспекцію інструментом автоматизованої взаємодії з природокористувачами. Система весь час розвивається та вдосконалюється.

З затвердженням обласних Програм моніторингу довкілля [3]  та виконанням першочергових заходів щодо побудови інформаційної системи взаємодії між усіма природоохоронними організаціями області (суб’єктами системи моніторингу довкілля), створення регіонального центру моніторингу довкілля з'явилася потреба інформаційного об’єднання результатів роботи ПІАС та системи моніторингу довкілля, що надало змогу проводити автоматизований аналіз стану природних компонентів регіону на засаді інформації різних суб’єктів моніторингу. Крім того інформація ПІАС щодо природокористування в регіоні (ліміти, дозволи) та діяльності екологічної інспекції (результати перевірок підприємств, штрафи, претензії, позови) доступна в системі моніторингу довкілля як блок дозвільного природокористування та природоохоронної діяльності суб’єктів моніторингу.

Програмно-аналітичні комплекси ПІАС (табл.1) погоджено Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем Мінприроди України та рекомендовано до використання органами Мінприроди України в областях.

Впровадження вищеозначеної системи в територіальних Держуправліннях Мінприроди України надасть змогу максимально забезпечити інспекторів, фахівців та керівників Держуправлінь оперативною та аналітичною інформацією щодо інспекційної та дозвільної діяльності Держуправлінь, а також інформацією про стан природних об’єктів регіону.

 

ЛІТЕРАТУРА

Программа действий. Повестка дня на 21 век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. – Женева: Публикация Центра “За наше общее будущее”, 1993.

Лемешев М.Я. Эколого-экономическая модель природопользования //Всесторонний анализ окружающей природной среды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – С. 266-276.

Програма моніторингу довкілля Запорізької області / В.В.Головін, Н.І.Гаращук, В.Т.Коба та ін. / Під ред. В.В.Головіна. – Запоріжжя: ЗМДКД “Дніпровський металург”, 2001. – 181 с.